Gói 5.000.000 đ khổ album 20×30 bao gồm:

 

 

– Gói chụp nửa ngày – Khách được chọn 2 sơ rê, 1 bộ vest

– Điểm chụp: 1 đến 2 điểm

– Xe di chuyển trong thành phố

– Make up và làm tóc đi theo xuyên suốt buổi chụp

– 1 bó hoa  cầm tay

Sản phẩm nhận được bao gồm:

– 1 Album khổ 20×30 – 1 hình cổng 60×90 – 1 Đĩa chiếu nhà hàng

– Toàn bộ hình gốc ngày chụp.

KY_095169D6A6049

*Gói 7.800.000 đ album 25×35 bao gồm:

– Gói chụp 1 ngày

– Khách được chọn 3 sơ rê, 2 bộ vest, 1 bộ đồ khách tự chuẩn bị

– Điểm chụp: 3 điểm – Xe di chuyển trong thành phố

– Make up và làm tóc đi theo xuyên suốt buổi chụp

– 1 bó hoa tươi cầm tay

Sản phẩm nhận được bao gồm:

– 1 Album khổ 25×35 – 2 hình cổng 60×90 – 1 đĩa chiếu nhà hàng

– Toàn bộ hình gốc ngày chụp. Tặng kèm

– Gói chụp flycam trong ngày chụp

– 1 hộp đựng album

KY_0956412

*Gói 10.000.000 đ Album 30×40 bao gồm:

 

 

– Gói chụp 1 ngày

– Khách được chọn: 4 sơ rê, 3 bộ vest, 1 bộ đồ khách tự chuẩn bị

– Điểm chụp: 4 đến 5 điểm

– Xe di chuyển trong thành phố

– Make up và làm tóc đi theo xuyên suốt buổi chụp

– 1 bó hoa tươi cầm tay

Sản phẩm nhận được bao gồm:

– 1 Album khổ 30×40 – 2 hình cổng 60×90 – 1 video chiếu nhà hàng

– Toàn bộ hình gốc ngày chụp.

Tặng kèm:

– Gói chụp flycam

– 1 hộp đựng album cao cấp.

KY_06944KY_06469

*Gói Đà Lạt – Vĩnh Hy : 18.0000.000 đ album khổ 30x40cm bao gồm:

 

 

– Khách được chọn: 4 đến 5 sơ rê cao cấp, 3 bộ vest và kèm 2 bộ đồ thường chụp biển do khách chuẩn bị.

– Ngày chụp bao gồm: đón bình minh tại Đà Lạt, bình minh và hoàng hôn tại vịnh Vĩnh Hy Phan Rang

– Xe di chuyển – Make up và làm tóc đi theo xuyên suốt 2 ngày chụp

– 1 bó hoa tươi cầm tay Sản phẩm nhận được bao gồm:

– 1 Album khổ 30×40 photobook mở phẳng cao cấp gồm 40 trang – 2 hình cổng 70×110 – 1 video chiếu nhà hàng – Toàn bộ file gốc ngày chụp.

– 1 hộp đựng album cao cấp.

KY_00113KY_08429