Ảnh viện áo cưới KStudio Đà Lạt

Địa chỉ:  60 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Phone: 0898 44 567 – 01279 040 291 – 0972.303.771
Email: Blogminhtoi@gmail.com – Website: wWw.anhcuoidalat.vn